Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten asettamisperusteet kaipaavat päivitystä.

Nykyinen talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusjärjestelmä otettiin maassamme käyttöön vaiheittain vuosien 1987 – 2004 välisenä aikana. Vuoden 2019 alemmat talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset asetetaan edelleen voimaan Tiehallinnon (nykyisen Väyläviraston) 16.12.2009 antaman ohjeen mukaisesti. Ohjetta ei ole edelleenkään päivitetty. Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten vaikutus liikenneturvallisuuden parantumiseen talviajalla on ollut kiistaton, mutta järjestelmää tulisi ehdottomasti päivittää autojen turvallista kuljettamista tukevien järjestelmien kehittyessä, tienpidon parantuessa, pääteiden kunnon parantuessa, ilmaston lämmetessä ja ehdottomasti myös päätieverkolla, mikä on 24 h valaistu.

Perinneyhdistys katsoo, että moottoriteiden 120 km/h – rajoituksien alentaminen pääsääntöisesti 100 km:/h:ssa talvikaudella on hyvin perusteltua. Perusteltua on jättää 100 km/h rajoitus talvikaudeksi myös tieosuuksille, missä vastakkaiset ajosuunnat ovat kaiteella erotettu toisistaan. Tieosuudet, joissa on ajantasaisesti ohjatut vaihtuvat nopeusrajoitukset kuuluvat myös pääsääntöisesti 100 km/h nopeusrajoituksen piiriin talvikaudella. Perinneyhdistyksen mielestä myös ns. leveäkaistateiden nopeusrajoitus voisi jäädä kesäajan nopeusrajoituksen piiriin talviajalla, vaikka kyseisellä tiellä ei olekaan ajosuuntia erottavaa kaidetta.

Perinneyhdistys toteaa lisäksi, että erityisesti 24 h valaistujen päätieosuuksien osalla tulisi pikaisesti muuttaa perusteita niin, että tien 24 h valaistus olisi peruste jättää tiealue talvikaudella kesäajan rajoituksen piiriin. Pääteiden 24 h valaistut tieosuudet ovat pääsääntöisesti jopa erittäin hyvässä kunnossa olevia teitä ja ne kuuluvat tiepidon kunnossapidon osalla ylimpään luokkaan myös talvikaudella. Nykyisen ohjeen vaatimus tien vähäliikenteisyydestä tulisi poistaa kyseisten valaistujen tieosuuksien osalta. Samalla tulisi poistaa myös ohjeen vaatimus paikallisten liikenneyhteyksien turvallisesta järjestämisestä ja maanteiden tievarsiasutuksen puuttumisesta tiealueella 24 h valaistujen tieosuuksien osalta. Maakunnissa ei todellisuudessa ole yhtään valaistua tieosuutta, jossa ei olisi tienvarsiasutusta ja liikenneyhteyksien osalla ainakin julkisen liikenteen palvelut ovat koko ajan vähenemässä. Jos edellä mainittuja perusteita käytetään edelleen, ovat ne totaalinen este 24 h valaistujen tieosuuksien kesäajan rajoitukselle talvikaudella.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys uudistaa siis aloitteen, jonka se on tehnyt vuonna 2017, koska Tiehallinnon vuonna 2009 tekemää ohjetta ei ole vieläkään päivitetty vastaamaan nykytilannetta.

Mikkelissä 31.10.2019

Jyrki Haapala Puheenjohtaja LPPY, puh; 040 867 9121

Jätä kommentti