VUOSIKOKOUSKUTSU

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen vuosikokous järjestetään yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla torstaina 28. huhtikuuta 2022 kello 17.00 Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL:n kokoustiloissa osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja ovat yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen yhteisöjäsenet. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät vuosikokousasiat ja mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen … Lue lisää

SKAL haluaa ammattidieselin Suomeen

Kuljetuskustannukset ovat nousseet rajusti. Pelkästään dieselin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana kymmeniä senttejä, jopa 50 senttiä/litra. Yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmällä viimeisen vuoden aikana tapahtunut dieselin hinnannousu tarkoittaa kymmenien tuhansien eurojen lisälaskua. Kustannuslisä on valtavan suuri. Toimivan logistiikan ja Suomen kilpailukyvyn kannalta tämä ylittää alan sietokyvyn. Nousussa useita tekijöitä Hinnannousun taustalla on öljyn maailmanmarkkinahinnan, kotimaisten veropäätösten ja … Lue lisää

Risto Tuori: Liikenteen sakotusta korjattava

Euroopan Unionin tuomioistuin on 6.10.2021 antanut tuomion, jonka mukaan Suomen rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän mukainen sakko, jonka määrä voi olla 20 prosenttia sakotettavan nettokuukausitulosta, ei ole oikeassa suhteessa luonteeltaan lievän rikoksen vakavuuteen. Tässä tapauksessa kysymys oli valtion rajan ylittämisestä ilman voimassa olevaa henkilötodistusta tai passia sakon, josta tässä tapauksessa vaadittiin 15 päiväsakon rangaistusta, a´ 6.350 euroa eli … Lue lisää

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen lausunto Liikenne- ja Viestintäministeriölle uudesta valmisteilla olevasta Liikenneturvallisuusstrategiasta.

Liikenne- ja Viestintäministeriö                                                     Viite: Diaarinumero VN/13615/2019. ASIA: Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen lausunto valmisteilla olevaan Liikenneturvallisuusstrategiaan. Taustaa yhdistyksemme esitykselle. Valtioneuvoston esityksen mukaisesti uuden strategian valmistelussa määritetään tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi tehokkaat ja vaikuttavat keinot, joiden avulla liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa kaikissa liikennemuodoissa. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen kokonaisvaltaisesti ja luoda edellytyksiä liikenteen turvalliseen kehitykseen tulevaisuudessa, ottaen erityisesti … Lue lisää

VUOSIKOKOUSKUTSU

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen vuosikokous järjestetään yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla tiistaina 11. toukokuuta 2021 kello 17.00 Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL:n kokoustiloissa osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja ovat yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen yhteisöjäsenet. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät vuosikokousasiat ja mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen … Lue lisää

Lausunto poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelmasta vuosille 2021-2024

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys haluaa lausuntonsa aluksi tarkentaa sitä tosiasiaa, että Valtiontalouden tarkastusvirasto on todellakin suositellut vuonna 2019 julkaisemassaan poliisin liikennevalvonnan tuloksellisuustarkastuksessa sitä, että sisäministeriön olisi tullut vahvistaa liikennevalvonnan ja -turvallisuuden strategista ohjausta ja tulosohjausta sekä arvioida tarpeellisia liikennevalvonnan kehittämistoimia ja toiminnan vaikuttavuutta nimenomaan Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen, johon ajanjaksoon myös Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustyö keskittyi. Tuloksellisuusraportti … Lue lisää

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on huolissaan keltaisten sulkuviivojen katoamisesta maamme tiestöltä

Väyläviraston sivujen mukaan uuden tieliikennelain myötä nykyiset keltaiset sulkuviivat,varoitusviivat ja sulkualueet ollaan muuttumassa valkoisiksi kolmen vuoden kuluessa uudentieliikennelain voimaantulosta. Suomi tulee siirtymään tämän myötä vastaavaan käytäntöön kuin lähes kaikki muut Euroopan maat. Vaikka siirtymäaika ulottuu vuoden 2023 kesään asti, onmaanteiden tiemerkintäurakoissa tavoitteena muuttaa kaikki sulkuviivat ja -alueet pääosinvalkoisiksi viimeistään jo kesän 2022 aikana. Liikkuvan poliisin … Lue lisää