Perinneyhdistys jatkaa uuden hallituksen johdolla määrätietoista työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja samalla hallitus toimii vahvana unilukkarina mm. poliisihallituksen suuntaan sen asian johdosta, että poliisin liikennevalvonnan taso, laatu ja määrä säilyy sillä tasolla, mitä siltä edellytettiin valtioneuvoston ja eduskunnan taholta kun Liikkuva poliisi lakkautettiin!