Yhdistys

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen hallitus vuonna 2023

Puheenjohtaja Jyrki Haapala

Varapuheenjohtaja Martti Merilinna

Jäsenet: Sven Olof Hassel, Timo Tervo, Jani Ylälahto, Juha Nyberg, Tero Kiira,
Ilkka Kantola, Kike Elomaa ja Veijo Niemi.


Arto Savolainen jatkaa hallituksen teknisenä sihteerinä ja toimii myös jäsensihteerinä.

Matti Heikura toimii Viesti lehden päätoimittajana ja internet sivujen ylläpitäjänä.

Kahden istuvan kansanedustajan istuminen hallituksessa antaa LPPY:lle mahdollisuuden vaikuttaa yhä vahvemmin niihin päätöksiin, joita tehdään Eduskunnassa maamme sisäisen turvallisuuden ja ennen kaikkea liikenneturvallisuuden osalla.

Dokumentit

Toimintakertomukset

2022 2021 2020 2019 2018         

Toimintasuunnitelmat

2023 2022 2021 2020 2019

Talousarviot

2023 2022 2021 2020 2019

Perustaminen

Kun hallituksen esitys poliisin rakenneuudistuksesta tiukan ryhmäkurin tuloksena vietiin eduskunnassa päätökseen ja Liikkuvan Poliisin 83 vuotta jatkunut ansiokas toiminta hajotettiin poliisiyksiköitten alaisuuteen poistettiin vuoden vaihteessa kaikki LP:n tunnukset viranomaiskäytössä. Pitkän tehokkaan ja kustannusedullisen toiminnan jälkiä ei kuitenkaan voi poistaa, vaan perintönä on kansalaisten piirissä korkealle arvostettu työ turvallisuutemme hyväksi. Se näkyi myös niissä kanasalaismielipiteissä, joita tulvi tiedotusvälineisiin asian käsittelyn kuluessa, ja LP:n puolesta toimineitten kokemassa vahvassa tuessa. LP:n johdon järjestämässä tilaisuudessa Malmilla 21.10.2011 esitettiin ajatus LP:n perinneyhdistyksen perustamisesta vaalimaan arvokasta perinnettä ja velvoittavaa perintöä toimia liikenneturvan hyväksi huolehtimalla viranomaistyön tukena kolmannella sektorilla.

Ajatus sai vahvan kannatuksen, jopa eduskunnan puhemiehenkin suulla todettiin virallisen lähetystön kuulemisen ja kuluvan vuoden alussa käydyn keskustelun yhteydessä nyt aloitettavaksi suunnitellun toiminnan arvo. Vastaavia perinneyhdistyksiä on syntynyt joukko-osastojen ja lääninhallitusten lakkauttamisen jälkeen. Ne ovat vaalineet niitä arvoja ja toimintaa yhteisömme hyväksi, joita edesmennyt organisaatiokin on toiminnassaan ylläpitänyt.

Olen hyvin kiitollinen ja iloinen siitä, että olemme saaneet tähän tilaisuuteen erittäin arvovaltaisen ja edustavan joukon LP:n ystäviä ja toimijoita jopa pitkienkin matkojen takaa. Se osoittaa, että tehty aloite on koettu tärkeäksi. On hyvä, että pääsemme nopeasti toimiin perinteen tallentamiseksi ja muistiin jääneen historian kokoamiseksi ennen kuin aikaa on kulunut tapahtumasta. Myös sen herättämät reaktiot ja tuntemukset ovat tallentamisen arvoisia tuleville sukupolville.

Kun osallistujalistaan tutustuu, huomaa, että LP:n riveissä palvelleet ovat vahvasti edustettuina, niin kuin perinneyhdistyksen luonteeseen kuuluukin. Asian arvostuksen osoituksena on mukana monia pitkienkin matkojen takaa tulleita. Se varmistaa myös alueellisen kattavuuden ja maamme eri osien mielipiteen saamiseen tämän päivän päätöksen tueksi.

LP ehti toimikautenaan luoda varsin kattavan sidosryhmäverkoston maamme liikenneturvallisuustyötä tekeviin viranomaistahoihin ja yhteisöihin. Samoin monet ammattiyhdistykset, joiden jokapäiväiseen työturvallisuuteen vaikuttaa oleellisesti teillämme vallitseva liikennöinti, ovat mukana tässä kokouksessa.

Erityisen kiitollinen olen Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry:lle siitä, että saimme nämä tilat käyttöömme ja ystävällisesti myös tarjoilun matkalaisille. Ulkoiset puitteet ovat erinomaiset perinneyhdistyksen perustamiselle.

Uskon, että olemme yhtä mieltä siitä, että käytettävissä oleva aika on riittävä asioitten käsittelyyn, koska arvioin meidän kokoontuneen yksimielisinä siitä, että LP:n perintö ja perinteet velvoittavat ja että yhdistys perustetaan. Tällä kokousväellä on mahdollista myös valita toimijat uuteen yhdistykseen, jonka ensimmäiseksi toimikaudeksi muodostuu kuluva vuosi ja kokouksen niin päättäessä myös seuraava kalenterivuosi. Jotta osallistujille etukäteen jaettu materiaali olisi mahdollisimman selkeää, lähettivät kokouksen koollekutsujat Pekka Salomaan ehdotuksesta materiaalin, säännöt ja kokouksen työjärjestyksen Suomen Poliisijärjestöjen Liiton lakimiehen tarkastettaviksi ja pienin täydennyksin saimme asiakirjaluonnokset valmiiksi ennen kokoustamme. Lämmin kiitos asianosaisille nopeasta ja asiantuntevasta toiminnasta.

Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti säännöt ja yhdistys rekisteröitiin 3.6.2014

– Antti Jääskeläinen