Puheenjohtajan kannanotto Yläsatakunta -lehteen liikennevalvonnan tilasta maassamme

Nuorten vakavien liikenneonnettomuuksien taustalla on ammattitaitoisen liikennevalvonnan merkittävä vähentyminen erityisesti keskustaajamien ulkopuolelta ja ajokorttiuudistuksen täydellinen epäonnistuminen.

Koko kesän ajan sanomalehtien palstoja ovat täyttäneet uutiset nuorten kuljettajien järjettömistä ylinopeuksista ja vakaviin loukkaantumisiin ja ihmishenkien menettämiseen johtaneista onnettomuuksista. Viimeinen vakava kolmen nuoren ihmisen hengen vienyt onnettomuus Nokialla pysäytti jälleen kerran koko yhteiskunnan pohtimaan sitä, mitä tapahtuu suomalaisessa liikenteessä ja miksi kaikki maamme liikenneturvallisuustavoitteet ovat jo nyt romuttuneet kuluvan vuoden osalta?

Eräänä merkittävänä syynä liikenteen ilmapiirin ja turvallisuuden heikkenemiseen on poliisin liikennevalvonnan selkeä väheneminen tiestöltä Liikkuvan poliisin lakkauttamisen seurauksena. Valtiontalouden tarkastusviraston 26.3.2019 julkaisema tuloksellisuustarkastuskertomus on korutonta kertomaa siitä, mitä maamme poliisin liikennevalvonnalle tapahtui, kun Liikkuva poliisi lakkautettiin. Tarkastusraportti löytyy osoitteesta www.vtv.fi.

Tarkastusraportin mukaan poliisin liikennevalvontaan käyttämä henkilötyövuosimäärä oli vuoden 2014 jälkeen laskenut. Poliisilaitosten toteuttamassa liikennevalvonnassa tämä ilmeni näkyvän liikennevalvonnan vähentymisenä ja liikennepoliisisektorien voimavarojen käyttämisenä muihin valvonta- ja hälytystehtäviin. Tarkastusraportin mukaan liikenneturvallisuustyön painoarvo oli vähentynyt valtionhallinnossa ja liikennevalvonnan resurssit olivat vähentyneet. Tarkastusraportin mukaan poliisin liikenneturvallisuustyöllä ei ollut tarkastushetkellä strategisia linjauksia. Tarkastusraportti totesi myös sen, että automaattinen liikennevalvonta on nostanut liikennevalvonnan tuottavuutta ja suoritemääriä, mutta kameravalvonnalla ei oltu voitu kompensoida liikennepoliisien suorittamaa liikennevalvontaa, mikä on vähentynyt Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen selvästi.

Tarkastusraportin mukaan poliisin liikenteen valvontasuoritteiden vähenemistä on yritetty korvata automaattisen nopeusvalvonnan voimakkaalla lisäämisellä. Vaikka joillakin alueilla nopeudet ovat hieman laskeneet, valtakunnan tasolla vaikutusta ei voida näyttää liikenteessä sattuneissa korvatuissa vahingoissa, vammautumisissa tai kuolemissa. Todellisuudessa kyseiset nopeusvalvontakamerat eivät kykene puuttumaan millään lailla liikenteen todellisiin riskeihin kuten päihteiden ja lääkkeiden vaikutuksessa ajaviin kuljettajiin eikä myöskään erityisesti nuorten kuljettajien riskialttiimpaan ajokalustoon. Sakkomäärät ovat luonnollisesti nousseet kameroiden

välähtäessä pääsääntöisesti vain pientä ylinopeutta ajaville kuljettajille. Tarkastusraportin mukaan etenkin raskaan liikenteen valvonta oli satunnaista ja osaaminen siinä oli merkittävästi kaventunut Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen.

Toisena merkittävä nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttava asiana voidaan todeta olevan se, että 1.7.2018 voimaan tullutajokorttiuudistus johti pakollisten ajo-opetuskertojen määrän merkittävään vähenemiseen ja simulaattoriopetuksen merkittävään lisääntymiseen. Ajokorttilainsäädännön tavoite ajokortin hinnan alentamisesta pakollisia ajo-opetustunteja vähentämällä näyttää johtaneen siihen, että ajo-oppilaiden toimintaa ohjaava motiivi on liian usein suorittaa ajotutkinto mahdollisimman vähillä ajo-opetustunneilla sen sijaan, että ajo-oppilaat kykenisivät arvioimaan omaa ajotaitoaan riittävän laajasti yhdessä Autokoulun ajo-opettajan kanssa ennen ajokoetta ja että he harjoittelisivat riittävästi autolla ajoa yhteisen päätöksen perusteella. Ajokorttiuudistuksen kunniakas tavoite ajo-oppilaiden valinnanvapauden lisääntymisestä ja ajo-oppilaan yksilöllisten tarpeiden täyttymisestä on lain muutoksen jälkeen todellisuudessa vain valintaa halvan ja hyvän ajo-opetuksen välillä.

Uuden ajokorttilainsäädännön mukaan erityislupa 17 vuotiaan nuoren henkilöauton ajamiseen oikeuttavaan ajo-oikeuteen myönnetään ilman erityistä harkintaa. Ennen ajokorttilain uudistusta kyseisiä erityislupia myönnettiin vuosittain muutamia kappaleita, kun nyt kyseisiä erityislupia myönnetään liukuhihnalta tuhansia kappaleita vuosittain. Lehdistön uutiset kertovat nyt joka ikinen viikko 17-vuotiaan kuljettajan hurjasta ylinopeudesta ja ajo-oikeuden menettämisestä jopa muutamien päivien päästä ajo-oikeuden saamisesta.

Liikenneturvallisuuden palauttaminen maamme tiestölle edellyttää vahvoja toimenpiteitä, joista ensimmäinen on poliisin ammattitaitoisen liikennevalvonnan palauttaminen maamme tieverkolle. Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen perustellun esityksen mukaan poliisi tarvitsee tähän tehtävään organisoituneen Kansallisen Liikennepoliisin nykyisen eri poliisilaitoksiin hajautetun mallin sijaan, sillä hajautetun mallin toimimattomuus on Valtiotalouden tarkastusviraston raportissa todettu selkeästi. Perinneyhdistys katsoo, että nykyinen automaattinen liikennevalvonnan tulee siirtyä uuden isännän johtoon, jolloin erityisesti sen kehittäminen saataisiin käyntiin ja myös automaattisen liikennevalvonnan tiedottaminen organisoitaisiin uudelleen. Perinneyhdistyksen kannan mukaan päätieverkolla tulisi luopua kokonaan nykyisestä nopeuden pistemittauksesta ja siirtyä keskinopeusmittaukseen, jolla parannettaisiin maanteiden turvallisuutta merkittävästi. Nopeuden pistemittaus tulisi keskittää vain taajamiin sinne, missä määrätty tien kohta edellyttää alhaista ajonopeutta.

Täysin epäonnistuneen ajokorttiuudistuksen osalta täytyy ryhtyä pikaisiin korjaustoimenpiteisiin. Simulaattoriopetuksen standardisointi tulee käynnistää Väyläviraston ja Traficomin johdolla, jotta simulaattoreilla kyetään antamaan mahdollisimman laadukasta opetusta. Alle 18 vuotiaille myönnettävien ajokorttien myöntämisperusteita tulee kiristää merkittävästi. Tutkinnonvastaanottajien oikeus lisäajokertojen määräämiseen hylätyn ajokokeen jälkeen tulee palauttaa. Opetusluvalla opettavilta tulee edellyttää räätälöidyn verkkokurssin suorittaminen ennen opetusluvan myöntämistä ja opetuslupien myöntämiseen tulee palauttaa ehdoksi lähisukulaisuus opettajan ja opetettavan välille opetuslupaopetuksen laadun parantamiseksi ja harmaan talouden kitkemiseksi opetuslupaopetuksesta.

Jyrki Haapala

Puheenjohtaja

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys

www.lppy.fi

Jätä kommentti