VUOSIKOKOUSKUTSU

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen vuosikokous järjestetään yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla torstaina 28. huhtikuuta 2022 kello 17.00 Suomen Kuljetus ja logistiikka SKAL:n kokoustiloissa osoitteessa Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki.

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja ovat yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen yhteisöjäsenet.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät vuosikokousasiat ja mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 27.4.2021 kello 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen; jyrki.t.haapala@gmail.com.

Yhdistyksen vuosikokouksen osallistujamäärää eivät rajoita yleisten kokousten osallistujamäärää koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen määräämät rajoitukset, mutta noudatamme vuosikokouksessa tartuntalain pykälän 58 c määräyksiä terveysturvallisuudesta ja näin ollen käytämme kokoustilassa hengitysmaskeja ja noudatamme turvavälejä.

Jotta mahdollisimman moni yhdistyksen jäsen voi osallistua vuosikokoukseen mahdollistetaan osallistuminen yhdistyksen vuosikokoukseen yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös etänä TEAMS-kokousjärjestelmässä.

Niiden jäsenten, jotka haluavat osallistua kokoukseen etänä, tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa puheenjohtaja Jyrki Haapalalle 27.4.2021 kello 12.00 mennessä osoitteeseen jyrki.t.haapala@gmail.com, jotta heille voidaan lähettää liittymislinkki kokoukseen TEAMS-järjestelmän kautta riittävän ajoissa.

Mikkelissä 4.4.2021

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen hallitus

Jätä kommentti