Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on huolissaan keltaisten sulkuviivojen katoamisesta maamme tiestöltä


Väyläviraston sivujen mukaan uuden tieliikennelain myötä nykyiset keltaiset sulkuviivat,
varoitusviivat ja sulkualueet ollaan muuttumassa valkoisiksi kolmen vuoden kuluessa uuden
tieliikennelain voimaantulosta. Suomi tulee siirtymään tämän myötä vastaavaan käytäntöön kuin lähes kaikki muut Euroopan maat. Vaikka siirtymäaika ulottuu vuoden 2023 kesään asti, onmaanteiden tiemerkintäurakoissa tavoitteena muuttaa kaikki sulkuviivat ja -alueet pääosin
valkoisiksi viimeistään jo kesän 2022 aikana.


Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on tarkkailut maamme päätieverkon ja alemman tieverkon
sulkuviivojen erottumista autoilijalle kuluneen talven aikana, jolloin tiestön lumitilanne on
aiheuttanut sen, että teiden keskialueelle on muodostunut jää ja lumipolanne, mikä on peittänyt erittäin tehokkaasti uuden keltaisen sulkuviivan tilalle maalatun valkoisen sulkuviivan.


Perinneyhdistys ihmettelee suuresti sitä, miksi kyseistä valkoista sulkuviivaa ei alun perin ryhdytty vain kokeilemaan, jonka avulla olisi voitu todeta kyseisen valkoisen sulkuviivan erottuvan vanhaa vieläkin käytössä olevaa keltaista sulkuviivaa selkeästi huonommin tien keskiosalla olevan jää- ja lumipolanteen alta.

Väyläviraston yksiselitteinen päätös ei anna edes harkinta mahdollisuutta sille,
että erityisesti ns. 2. kunnossapitoluokan teillä käytettäisiin edelleen keltaista sulkuviivaa, jonka
erottuminen talvikelissä on selkeästi valkoista sulkuviivaa parempi.


Jos sulkuviivat eivät ole tiellä havaittavissa, tulee autoilijan noudattaa normaaleja tieliikennelakiin nimenomaan ohjata autoilijat noudattamaan ohituskieltomääräyksiä, joilla on merkittävä vaikutus maamme tiestön liikenneturvallisuuteen.

Erityisiä ongelmapaikkoja tiellä olevat alueet, joissa vastaan tulevat autojen kuljettajat katoavat toisiltaan tilanteessa missä toinen auton kuljettaja ajaa tiestöllä alemmalla tasolla kuin vastaantuleva auton kuljettaja, joka saattaa kuvitella tien jatkuvan vapaana, koska hän ei havaitse vastaan tulevaa autoa.

Näkyvän sulkuviivan tehtävä on tässä tilanteessa kertoa tämä näkemäharha auton kuljettajalle ja kieltää ohitus, koska sitä ei voida tehdä turvallisesti. Valkoisen sulkuviivan peittyessä jää- ja lumipolanteen alle, ei tätä turvallisuusinformaatiota anneta tässä tilanteessa autoilijalle ja seurauksena voi olla todella vakava kohtaamisonnettomuus.

Yhdistyksen käsityksen mukaan valkoinen sulkuviiva ei ole sovelias maamme tiestölle, eritoten siitä syystä, että sen näkyvyyttä ei voida taata lumiolosuhteissa juuri millään tavalla tilanteessa, missä tien keskialueelle muodostuu jää- ja lumipolanne. Väyläviraston päätös poistaa keltaiset sulkuviivat maamme tiestöltä on selän kääntö maamme liikenneturvallisuudelle.

Mikkelissä 15.1.2021

Jyrki Haapala
Puheenjohtaja
Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys
p. 040 867 9121

Jätä kommentti