Automaattivalvontakameroiden sijoittamiseen tarvitaan ohjeistus

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on lähettänyt alla olevan esityksen Väylävirastolle ja Liikenne- ja viestintäministeriöön. Yhdistyksemme vaatimuksena on, että viranomaiset, kunnat ja kaupungit saavat yhtenäisen ohjeen siitä, millä perusteilla automaattinen kameravalvonta sijoitetaan tiestölle. Ohjeessa tulee olla myös selkeät säännöt kamarapaikkojen sijoittelusta, kameratolppien väristä ja valvottavan nopeusrajoituksen ilmoittamisesta ennen valvontapistettä.

ESITYS:

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolestunut siitä, että maamme liikenneturvallisuuden parissa toimivilta viranomaisilta, kaupungeilta ja kunnilta puuttuu yhteinen ohjeistus siitä, millä perusteilla valitaan automaattisen nopeusvalvonnan kameran valvontapaikka maantiellä tai taajamassa.

Tämän hetkisen tilanteen mukaan kriteerit valvontapisteille Suomessa ovat niin väljät, että kameroita voi sijoittaa melkein mihin tahansa. Yhdistyksemme esittää, että ohjeistuksessa tulisi määritellä mm. se, mitä tarkoitetaan erittäin vaarallisella tieosalla. Valvontapisteen sijoittamiselle ei voi riittää se, että todetaan, että kyseisellä tiealueella on tapahtunut onnettomuuksia.

Selvityksemme mukaan mm. Norjassa on erittäin tiukka linja. Norjassa seurataan tarkasti tieosien liikenneonnettomuuskustannuksia. Ennen kuin kamera voidaan sijoittaa tielle, tulee tieosan täyttää mm. seuraavia vaatimuksia; Onnettomuuskustannukset tieosalla pitää olla niin korkeat, että ne kuuluvat 10 % korkeimpaan luokkaan koko maassa. Lisäksi edellytetään että liikennevirran keskinopeus ylittää tieosalle määrättyä suurinta sallittua nopeutta viikon ajan.

Yhtenäisessä ohjeistuksessa tulisi olla selkeät yhteiset ohjeet seuraavista asiakokonaisuuksista:

  1. Kameravalvontapaikkojen sijoittelusta.

– Erityisen vaarallisen tieosan määrittely.

2. Virheellisesti sijoitettujen valvontakamerakaappien purkamisesta.

– Poliisi on itse myöntänyt, ettei määrättyjä valvontapisteitä käytetä niiden virheellisen

sijoittamisen seurauksena.

  1. Nopeusrajoituksen osoittamisesta Ruotsin mallin mukaan aina ennen jokaista

valvontakameraa sekä liikennemerkillä, että tiemerkinnällä.

  1. Harmaiden kamerakaappien värjääminen keltaisella tai fluorisoivalla väriaineella, jotta

kamerat erottuvat autoilijoille aiemmin.

– Myös Poliisihallituksen kantana on se, että kameroiden ensisijainen tarkoitus on ennalta estää ylinopeuksia eikä sakottaa autoilijoita.

Mikkelissä 9.10.2019

Yhteistyöterveisin!

Jyrki Haapala

Puheenjohtaja

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys

lp.perinneyhdistys@gmail.com

p. 040 867 9121

Jätä kommentti