Automaattivalvontakameroiden sijoittamiseen tarvitaan ohjeistus

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on lähettänyt alla olevan esityksen Väylävirastolle ja Liikenne- ja viestintäministeriöön. Yhdistyksemme vaatimuksena on, että viranomaiset, kunnat ja kaupungit saavat yhtenäisen ohjeen siitä, millä perusteilla automaattinen kameravalvonta sijoitetaan tiestölle. Ohjeessa tulee olla myös selkeät säännöt kamarapaikkojen sijoittelusta, kameratolppien väristä ja valvottavan nopeusrajoituksen ilmoittamisesta ennen valvontapistettä. ESITYS: Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolestunut siitä, … Lue lisää Automaattivalvontakameroiden sijoittamiseen tarvitaan ohjeistus

Liite Ajokorttilainsäädön muutosten vaikutuksista

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolissaan vuoden 2018 voimaan tulleen ajokorttilainsäädännön muutoksen vaikutuksesta tutkinnon vastaanottajien työturvallisuuteen ja samalla yhdistyksen huoli kiinnittyy tutkinnon vastaanottajien ammattitaidon parantamisvaatimukseen tilanteessa, missä ajokorttiuudistus on ollut voimassa jo 17 kuukautta. Yhdistyksen kannanotto perustuu yhdistyksen puheenjohtajan henkilökohtaiseen kokemukseen lainsäädännön muutoksen jälkeisestä ajotutkinnon vastaanottajan työstä Ajovarman palveluksessa ja hänen tekemästään ajotutkinnon vastaanottajien työtehtäviin … Lue lisää Liite Ajokorttilainsäädön muutosten vaikutuksista

Ajokorttilain uudistus on heikentänyt merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistus on heikentänyt jopa merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta, muuttanut heidän toimenkuvaansa ja samalla lisännyt tutkinnon vastaanottajien ammattitaidon kehittämistarvetta. Samalla voidaan ennustaa kyseisen lainsäädännön uudistuksen tavoitteiden jäävan jopa merkittävästi jälkeen lainsäädännön muutokselle asetetuista tavoitteista. Ajokorttiuudistus johti pakollisten ajo-opetuskertojen määrän merkittävään vähenemiseen ja simulaattoriopetuksen merkittävään lisääntymiseen. Uudistuksen seurauksena auton ajokokeeseen saapuu päivittäin merkittävä määrä … Lue lisää Ajokorttilain uudistus on heikentänyt merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten asettamisperusteet kaipaavat edelleen pikaista päivitystä

Nykyinen talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusjärjestelmä otettiin maassamme käyttöön vaiheittain vuosien 1987 – 2004 välisenä aikana. Vuoden 2019 alemmat talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset asetetaan edelleen voimaan Tiehallinnon (nykyisen Väyläviraston) vuonna 2009 antaman ohjeen mukaisesti. 10 vuotta vanhaa ohjetta ei ole edelleenkään päivitetty vastaamaan nykyajan teiden olosuhteita. Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten vaikutus liikenneturvallisuuden parantumiseen talviajalla on ollut … Lue lisää Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten asettamisperusteet kaipaavat edelleen pikaista päivitystä

Liikenteen, ammattiliikenteen ja liikenneturvallisuuden toimijoiden yhteinen vetoomus Valtakunnallisen liikennepoliisin perustamisesta.

Liikkuvan poliisin lakkauttaminen näkyy liikennevalvonnan katoamisena maamme tiestöltä Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen poliisin liikennevalvonta on lähes romahtanut. Kaikki asiantuntijat – ehkä poliisihallituksen virallista näkemystä lukuun ottamatta – ovat tätä mieltä. Vähäiset resurssit on osoitettu automaattisen valvonnan kehittämiseen. Erityisesti raskaan liikenteen valvonta uhkaa jopa loppua, koska raskaan liikenteen valvontaan vaadittava ammattitaito on yksinkertaisesti katoamassa. Valvonnan taso … Lue lisää Liikenteen, ammattiliikenteen ja liikenneturvallisuuden toimijoiden yhteinen vetoomus Valtakunnallisen liikennepoliisin perustamisesta.

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tuloksellisuustarkastus poliisin liikenteenvalvonnan osalta näyttää puoltavan Kansallisen Liikennepoliisin perustamista maahamme

Tiedotusvälineille Valtiontalouden tarkastusviraston 26.3.2019 julkaisema tuloksellisuustarkastuskertomus on korutonta kertomaa siitä, mitä maamme poliisin liikennevalvonnalle tapahtui, kun Liikkuva poliisi lakkautettiin. Tarkastusraportti löytyy osoitteesta www.vtv.fi. Valtiontalouden tarkastusviraston 26.3.3029 julkaiseman tiedotteen mukaan yleiseurooppalaisena tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Tätä tukisi liikennevalvonnan strategisen ohjauksen vahvistaminen. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut poliisin liikennevalvontaa. Liikenneturvallisuuden valmistelutyötä on vähennetty … Lue lisää Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tuloksellisuustarkastus poliisin liikenteenvalvonnan osalta näyttää puoltavan Kansallisen Liikennepoliisin perustamista maahamme

Jäsenkirje 1/2019

Arvoisa LPPY:n jäsenistö. Yleistä: Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen viides (5) virallinen toimintavuosi oli toiminnallisesti näkyvä ja kiireinen, sillä yhdistys joutui nousemaan edelleen esiin mediassa useaan otteeseen toteamalla sen, että poliisihallinnon tavoite lisätä ajonopeuksien automaattivalvontaa jopa merkittävästi johtaa pahimmillaan siihen, että sen seurauksena muu poliisin liikennevalvonta köyhtyy ja samalla liikenteen todelliset riskit jäävät liian vähälle valvonnalle. Jouduimme … Lue lisää Jäsenkirje 1/2019

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten asettamisperusteet kaipaavat päivitystä.

Nykyinen talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusjärjestelmä otettiin maassamme käyttöön vaiheittain vuosien 1987 – 2004 välisenä aikana. Vuoden 2019 alemmat talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset asetetaan edelleen voimaan Tiehallinnon (nykyisen Väyläviraston) 16.12.2009 antaman ohjeen mukaisesti. Ohjetta ei ole edelleenkään päivitetty. Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten vaikutus liikenneturvallisuuden parantumiseen talviajalla on ollut kiistaton, mutta järjestelmää tulisi ehdottomasti päivittää autojen turvallista … Lue lisää Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten asettamisperusteet kaipaavat päivitystä.

Automaattikameroiden sijoitteluun tarvitaan yhteinen ohjeistus

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolestunut siitä, että maamme liikenneturvallisuuden parissa toimivilta viranomaisilta, kaupungeilta ja kunnilta puuttuu yhteinen ohjeistus siitä, millä perusteilla valitaan automaattisen nopeusvalvonnan kameran valvontapaikka maantiellä tai taajamassa. Tämän hetkisen tilanteen mukaan kriteerit valvontapisteille Suomessa ovat niin väljät, että kameroita voi sijoittaa melkein mihin tahansa. Yhdistyksemme esittää, että ohjeistuksessa tulisi määritellä mm. se, … Lue lisää Automaattikameroiden sijoitteluun tarvitaan yhteinen ohjeistus

Aloite verikokeesta lääkeaineiden vaikutuksen selvittämisestä kuolonkolarien yhteydessä

Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa alkoholin mittaaminen hengitysilmasta tai kehon nesteistä on vakiintunut olennaiseksi menetelmäksi. Alkoholitapauksien prosenttiosuus on pysynyt melko tasaisena, mutta huumeiden osuus on selvässä kasvussa etenkin kaupungeissa niiden käytön lisääntyessä. Toinen selkeä muutos on ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden esiintyminen yhä useammin onnettomuuksien ja poikkeavan ajotavan yhteydessä. Kaikki huumeet, joita usein hankitaan verkon ja katukaupan kautta eivät näy … Lue lisää Aloite verikokeesta lääkeaineiden vaikutuksen selvittämisestä kuolonkolarien yhteydessä