Poliisin valtakunnallinen liikennetiedotus on täysin retuperällä

Poliisin liikennetiedotus Juhannusliikenteen osalta kertoi totuuden siitä, kuinka heikollapohjalla jo vuosia on poliisin valtakunnallinen liikennetiedotus ollut, jonka päöosassaovat olleet viime vuosina vain ”kaaharit ja automaattinen liikenteen valvonta”. Olemmesiis eläneet jo vuosia aikakautta, jossa Helsingin poliisilaitos yrittää ajoitellen toteuttaapoliisin valtakunnallista liikennetiedotusta epäonnistuen siinä lähes täydellisesti lähesjoka ikinen kerta tiedotuksen keskittyessä pääasiallisesti vain siihen, mitkäkamerapisteet metsästävät kaahareita … Lue lisää

Liikkuvan poliisin lakkauttamisen seurauksena menetettiin poliisin reservijoukot

Helsingin Sanomat uutisoi 9.7.2023 otsikolla ; Bidenin vierailuun liittyvät matkat hiertävät poliisissa:”Osa poliiseista ei halua lähteä tällaisiin tehtäviin”.Uutinen on todella hälyttävä, sillä poliisilla ei ole olemassa enää ns. reservijoukkoja, koska nemenetettiin, kun Liikkuva poliisi lakkautettiin vuoden 2014 alussa. Lakkautuksen isänä toiminutemeritus poliisiylijohtaja Mikko Paatero vakuutti lakkautuksen yhteydessä sekä Kataisen hallituksenministereille, että myös Eduskunnalle, että mikään … Lue lisää

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on huolissaan keltaisten sulkuviivojen katoamisesta maamme tiestöltä

Väyläviraston sivujen mukaan uuden tieliikennelain myötä nykyiset keltaiset sulkuviivat,varoitusviivat ja sulkualueet ollaan muuttumassa valkoisiksi kolmen vuoden kuluessa uudentieliikennelain voimaantulosta. Suomi tulee siirtymään tämän myötä vastaavaan käytäntöön kuin lähes kaikki muut Euroopan maat. Vaikka siirtymäaika ulottuu vuoden 2023 kesään asti, onmaanteiden tiemerkintäurakoissa tavoitteena muuttaa kaikki sulkuviivat ja -alueet pääosinvalkoisiksi viimeistään jo kesän 2022 aikana. Liikkuvan poliisin … Lue lisää

Uudessa tieliikennelaissa oleva liikennevirhemaksu on esimerkki huonosta ja rikosoikeudellisten kriminalisointiperiaatteiden vastaisesta lainsäädännöstä.

Tiedotusvälineille Uusi Tieliikennelaki mahdollistaa sen, että osa yli 20 km/h ylinopeuksista jää kokonaan rankaisematta, koska uuden liikennevirhemaksun soveltamisala päättyy 20 km/h ylinopeuteen ja jo 21 km/h ylinopeudesta tulisi rangaistussäännöksenä käyttää RL 23 luvun 1 §:ään kirjattua liikenneturvallisuuden vaarantamista. Lain tulkinnan mukaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ei voida kuitenkaan rangaista silloin, jos tienkäyttäjän menettely on ollut omiaan aiheuttamaan … Lue lisää

Automaattivalvontakameroiden sijoittamiseen tarvitaan ohjeistus

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on lähettänyt alla olevan esityksen Väylävirastolle ja Liikenne- ja viestintäministeriöön. Yhdistyksemme vaatimuksena on, että viranomaiset, kunnat ja kaupungit saavat yhtenäisen ohjeen siitä, millä perusteilla automaattinen kameravalvonta sijoitetaan tiestölle. Ohjeessa tulee olla myös selkeät säännöt kamarapaikkojen sijoittelusta, kameratolppien väristä ja valvottavan nopeusrajoituksen ilmoittamisesta ennen valvontapistettä. ESITYS: Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolestunut siitä, … Lue lisää

Liite Ajokorttilainsäädön muutosten vaikutuksista

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolissaan vuoden 2018 voimaan tulleen ajokorttilainsäädännön muutoksen vaikutuksesta tutkinnon vastaanottajien työturvallisuuteen ja samalla yhdistyksen huoli kiinnittyy tutkinnon vastaanottajien ammattitaidon parantamisvaatimukseen tilanteessa, missä ajokorttiuudistus on ollut voimassa jo 17 kuukautta. Yhdistyksen kannanotto perustuu yhdistyksen puheenjohtajan henkilökohtaiseen kokemukseen lainsäädännön muutoksen jälkeisestä ajotutkinnon vastaanottajan työstä Ajovarman palveluksessa ja hänen tekemästään ajotutkinnon vastaanottajien työtehtäviin … Lue lisää

Ajokorttilain uudistus on heikentänyt merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistus on heikentänyt jopa merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta, muuttanut heidän toimenkuvaansa ja samalla lisännyt tutkinnon vastaanottajien ammattitaidon kehittämistarvetta. Samalla voidaan ennustaa kyseisen lainsäädännön uudistuksen tavoitteiden jäävan jopa merkittävästi jälkeen lainsäädännön muutokselle asetetuista tavoitteista. Ajokorttiuudistus johti pakollisten ajo-opetuskertojen määrän merkittävään vähenemiseen ja simulaattoriopetuksen merkittävään lisääntymiseen. Uudistuksen seurauksena auton ajokokeeseen saapuu päivittäin merkittävä määrä … Lue lisää

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten asettamisperusteet kaipaavat edelleen pikaista päivitystä

Nykyinen talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusjärjestelmä otettiin maassamme käyttöön vaiheittain vuosien 1987 – 2004 välisenä aikana. Vuoden 2019 alemmat talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset asetetaan edelleen voimaan Tiehallinnon (nykyisen Väyläviraston) vuonna 2009 antaman ohjeen mukaisesti. 10 vuotta vanhaa ohjetta ei ole edelleenkään päivitetty vastaamaan nykyajan teiden olosuhteita. Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten vaikutus liikenneturvallisuuden parantumiseen talviajalla on ollut … Lue lisää

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tuloksellisuustarkastus poliisin liikenteenvalvonnan osalta näyttää puoltavan Kansallisen Liikennepoliisin perustamista maahamme

Tiedotusvälineille Valtiontalouden tarkastusviraston 26.3.2019 julkaisema tuloksellisuustarkastuskertomus on korutonta kertomaa siitä, mitä maamme poliisin liikennevalvonnalle tapahtui, kun Liikkuva poliisi lakkautettiin. Tarkastusraportti löytyy osoitteesta www.vtv.fi. Valtiontalouden tarkastusviraston 26.3.3029 julkaiseman tiedotteen mukaan yleiseurooppalaisena tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Tätä tukisi liikennevalvonnan strategisen ohjauksen vahvistaminen. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut poliisin liikennevalvontaa. Liikenneturvallisuuden valmistelutyötä on vähennetty … Lue lisää