Selvityspyyntö Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Automaattisen nopeusvalvonnan kokeilu aloitettiin Suomessa vuonna 1992 eduskunnan liikennevaliokunnan määräyksestä. Siitä kehitettiin myöhemmin normaali poliisin suorittamaa liikennevalvontaa tukeva valvontamuoto. Tekniikan kehittyessä ympäri maailmaa, on otettu käyttöön, erityisesti Euroopassa, niin sanottu automaattinen keskinopeusvalvonta taajamien ulkopuolella. Useissa tutkimuksissa (muun muassa Norjassa, Englannissa ja Skotlannissa) on automaattisen keskinopeusvalvonnan todettu olevan paljon tehokkaam

Automaattisen nopeusvalvonnan kokeilu aloitettiin Suomessa vuonna 1992 eduskunnan liikennevaliokunnan määräyksestä. Siitä kehitettiin myöhemmin normaali poliisin suorittamaa liikennevalvontaa tukeva valvontamuoto. Tekniikan kehittyessä ympäri maailmaa, on otettu käyttöön, erityisesti Euroopassa, niin sanottu automaattinen keskinopeusvalvonta taajamien ulkopuolella. Useissa tutkimuksissa (muun muassa Norjassa, Englannissa ja Skotlannissa) on automaattisen keskinopeusvalvonnan todettu olevan paljon tehokkaampi ylinopeuksien valvontamuoto ja myös merkittävästi oikeudenmukaisempi ylinopeuksien valvontamuoto tienkäyttäjiä kohtaan kuin nykyinen Suomessa käytössä oleva pistekohtainen valvonta maanteillä on

Jostain syystä Suomen viranomaiset eivät ole kyenneet järjestämään keskinopeusvalvontakokeiluja tietosuojavaltuutetun edellyttämällä tavalla. Tästä syystä Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys kääntyy kunnioittavasti liikenne- ja viestintävaliokunnan puoleen pyynnöllä, että valiokunnan johdolla selvitettäisiin voitaisiinko nykyisiä maanteillä olevia automaattivalvontalaitteita täydentää siten, että niillä voitaisiin valvoa keskinopeuksia erityisesti vaarallisilla tieosuuksilla. EU on edellyttänyt, että jäsenmaiden tulisi pystyä puolittamaan liikenteessä kuolleiden määrä vuoteen 2030 mennessä. Keskinopeusvalvonnan tuominen maamme maanteille olisi askel kohti tätä päämäärää

Kunnioittavasti Liikkuvan poliisin perinneyhdistys ry 

Puheenjohtaja 

Jyrki Haapala 

Jätä kommentti