Liikkuvan poliisin lakkauttamisen seurauksena menetettiin poliisin reservijoukot

Helsingin Sanomat uutisoi 9.7.2023 otsikolla ; Bidenin vierailuun liittyvät matkat hiertävät poliisissa:
”Osa poliiseista ei halua lähteä tällaisiin tehtäviin”.
Uutinen on todella hälyttävä, sillä poliisilla ei ole olemassa enää ns. reservijoukkoja, koska ne
menetettiin, kun Liikkuva poliisi lakkautettiin vuoden 2014 alussa. Lakkautuksen isänä toiminut
emeritus poliisiylijohtaja Mikko Paatero vakuutti lakkautuksen yhteydessä sekä Kataisen hallituksen
ministereille, että myös Eduskunnalle, että mikään ei muutu, kun Liikkuva poliisi lakkautetaan.
Paatero joko unohti tahallaan tai epähuomiossa kertoa sekä hallitukselle, että myös Eduskunnalle,
että lakkautuksen seurauksena noin 500 poliisin reservi katoaa samaan hautaan Liikkuvan poliisin
kanssa.
Liikkuvan poliisin aikakaudella LP osallistui omalla henkilökunnallaan kymmenien isojen
kansainvälisten kokousten ja kymmenien valtionvierailujen turvallisuusjärjestelyihin. Tämä asia
mahdollistettiin vain yhdellä puhelulla Helsingin poliisilaitoksen johdon ja LP:n johdon välillä. Puhelin
soiton jälkeen LP:n johto komensi omat tarvittavat joukkonsa Helsinkiin oli kesä tai talvi tai
kesälomakausi.
Poliisihallinnon rakenneuudistus PORA 3 toi Suomeen 11 itsenäistä poliisilaitosta, joiden tulee toimia
oman rahoituksensa ja omien tulostavoitteiden mukaisesti, jotka Poliisihallitus näille poliisilaitokselle
asettaa. Poliisihallituksen ja poliisilaitosten välisessä tulosneuvottelussa tärkeimpänä asiana on ollut
vuosittain A- ja B hälytystehtävien mahdollisimman viiveetön hoitaminen. Toisena painopisteenä
ovat olleet vuosittain rikostutkintaan liittyvät tavoitteet. Helsingin poliisilaitoksen avustaminen
kansainvälisten kokousten ja valtiovierailujen osalla ei ole edes toiseksi tärkeimpien
tulostavoitteiden joukossa.
Kun poliisin reservi puuttuu, on Helsingin poliisilaitoksen johdon tehtävä anoa lisäjoukkoja Helsinkiin
esim. USA:n Presidentin vierailuun liittyen. Poliisilaitosten johto katsoo oman tilanteensa mukaan
onko heillä mahdollisuutta antaa joukkoja Helsingin käyttöön. Tämä johtaa käytännössä juuri
Helsingin Sanomien 9.7.2023 kuvaamaan tilanteeseen, joka on yhdistyksemme käsityksen mukaan
erittäin vakava, sillä mm. NATO jäsenyyden myötä kansainvälisten kokousten määrä tulee
kasvamaan ja jokaiseen isoon kansainväliseen tapahtumaan tarvitaan lisäjoukkoja 11
poliisilaitoksesta. Yhdistys haluaa muistuttaa myös siitä, että Kovid Pandemian ajalla toteutettu ja

poikkeuslainsäädäntöön perustunut Uudenmaan sulku pakotti Helsingin poliisilaitoksen johdon
kirjoittamaan virka-apupyynnön puolustusvoimille, koska oma reservi puuttui.
Maamme virkamiesten virkavastuuseen ei kuulu virheiden myöntäminen ja mm. poliisin reservin
hautaaminen LP:N hautaan on jäänyt julkisessa keskustelussa täysin pimentoon, koska tätä virhettä
ei ole haluttu myöntää julkisesti.

Mikkelissä 22.7.2023

Jyrki Haapala
Puheenjohtaja

Jätä kommentti