Traficomin selvitettävä erityisluvalla ajokortin saaneiden liikennekäytös

Traficomin myöntämällä erityisluvalla 17- vuotiaana henkilöauton ajo-oikeuden saaneiden henkilöiden lisääntynyt riskikäyttäytyminen liikenteessä.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on saanut viestejä eri poliisilaitoksista siitä, että erityisluvalla 17- vuotiaana henkilöauton ajo-oikeuden saaneiden henkilöiden liikennekäyttäytyminen on noussut poliisien keskuudessa vahvaan keskusteluun.

Tämä on seurausta kyseisten kuljettajien korostuneesta esiintymisestä huomattavien ylinopeuksien ajajina ja myös rattijuoppoina. Viimeinen Kurikan Jalasjärven onnettomuus oli mielestämme liian selkeä esimerkki 17- vuotiaan kuljettajan kyvystä ajaa autoa turvallisesti ottamatta tarpeettomia riskejä.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys esittää/vaatii, että Traficon ryhtyy pikaisesti selvittämään sitä, kuinka moni erityisluvalla henkilöauton ajo-oikeuden saanut on menettänyt ajokorttinsa liian suuren ylinopeuden tai rattijuoppouden seurauksena ensimmäisen ajovuoden ajalla. Selvityksessä lienee myös huomioida tapaukset, joissa erityisluvalla henkilöauton ajo-oikeuden saanut kuljettaja on ollut osallisena vakavassa liikenneonnettomuudessa.

Selvitys on syytä tehdä viimeisen ajokorttilain uudistuksen jälkeen, jolloin erityisluvan ehtoja kevennettiin merkittävästi ja verrata sitä aikaan, jolloin erityisluvan myöntämien ehdot olivat nykyistä lainsäädäntöä huomattavasti tiukemmat.

Mikkelissä 16.10.2019

Jyrki Haapala

Puheenjohtaja

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys ry

www.lppy.fi

jyrki.t.haapala@gmail.com

p. 040 867 9121

Jätä kommentti