Ajokorttilain uudistus on heikentänyt merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistus on heikentänyt jopa merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta, muuttanut heidän toimenkuvaansa ja samalla lisännyt tutkinnon vastaanottajien ammattitaidon kehittämistarvetta. Samalla voidaan ennustaa kyseisen lainsäädännön uudistuksen tavoitteiden jäävan jopa merkittävästi jälkeen lainsäädännön muutokselle asetetuista tavoitteista.

Ajokorttiuudistus johti pakollisten ajo-opetuskertojen määrän merkittävään vähenemiseen ja simulaattoriopetuksen merkittävään lisääntymiseen. Uudistuksen seurauksena auton ajokokeeseen saapuu päivittäin merkittävä määrä kuljettajia, joiden ainoana tavoitteena on läpäistä ajokoe mahdollisimman vähillä ajokerroilla ja vähillä kustannuksilla. Kuljettajan kyky ja taito ajaa autoa liikenteessä turvallisesti on usein niin heikko, että kuljettajan ajaminen liikenteessä vaarantaa tutkinnon vastaanottajan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuutta. Liian usein hylätyn ajokokeen jälkeen tullaan uuteen ajokokeeseen ilman yhdenkään tunnin lisäopetusta, koska päätöksen lisäopetuksen tarpeesta tekee ajo-oppilas omalla harkintakyvyllään jota ohjaa liiallisesti tarvittavan lisäharjoittelun kustannus, mikä on n. 80 euroa/ajotunti.

Ajokorttilainsäädännön tavoite ajokortin hinnan alentamisesta pakollisia ajo-opetustunteja vähentämällä näyttää johtaneen siihen, että ajo-oppilaiden toimintaa ohjaava motiivi on liian usein suorittaa ajotutkinto mahdollisimman vähillä ajo-opetustunneilla sen sijaan, että ajo-oppilaat kykenisivät arvioimaan omaa ajotaitoaan riittävän laajasti yhdessä ajo-opettajan kanssa ennen ajokoetta ja että he harjoittelisivat riittävästi autolla ajoa yhteisen päätöksen perusteella. Ajokorttiuudistuksen kunniakas tavoite ajo-oppilaiden valinnanvapauden lisääntymisestä ja ajo-oppilaan yksilöllisten tarpeiden täyttymisestä on todellisuudessa vain valintaa halvan ja hyvän ajo-opetuksen välillä.

Opetuslupien myöntämisperusteiden huomattava keventyminen on nostanut esiin myös merkittäviä ongelmia. Teoriakokeen poistaminen opetusluvalla opettavalta henkilöltä on tehnyt opetuslupaopetuksesta liian usean oppilaan kohdalla heikkotasoista. Opetusluvalla opettavien henkilöiden ammattitaito ajo-opettajina vaihtelee merkittävästi ja opetusluvalla opetuksesta on tullut opetustilanteen sijaan bisnes, jolla hankintaan vastuullisen opetuksen sijaan jopa ansiotuloja. Opetuslupaopettajien tietoisuus ajokokeessa vaadittavista asiapapereista on ajoittain jopa hämmästyttävän heikko. Ajovarman tietoon on kiirinyt yhä useammin tietoja myös siitä, että opetuslupaoppilaita opettaa joku muu kuin se, jolle opetuslupa on myönnetty.

Opetuslupaopetuksen laatu näyttää siis laskeneen merkittävästi ajokorttilainsäädännön uudistuksen seurauksena.

Ajokorttilainsäädännön uudistus poisti myös ajo-opetusauton lisäjarrupolkimen muutoskatsastusvelvollisuuden. Tämän seurauksena erityisesti opetusluvalla opetetaan kuljettajia liiallisesti autoilla, joiden lisäjarrupoljin ei ole asianmukaisessa kunnossa. Tämä tosiasia on todettavissa Ajovarman toimipisteissä, missä viikoittain useamman opetuslupaoppilaan ajokoe jää toteutumatta virheellisesti opetusautoon kiinnitetyn ja toiminnaltaan puutteellisen lisäjarrupolkimen seurauksena. Ajokokeen peruutumisesta seuraa 45 euron peruutusmaksu.

Laajempi selvitys ajokorttilainsäädännön muutoksen seurauksista kuljettajatutkinto järjestelmään liitteenä olevassa asiakirjassa.

Yhteistyöterveisin!

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys ry.

Jätä kommentti